De Krook

Woensdag 6 december 2017
11u15 - 12u15 - workshop
Psychosenet.be, online verbinding met een flinke portie zelfregie
Brenda Froyen, webredacteur

In deze workshop word je wegwijs gemaakt op de website Psychosenet.be. Dit is een E-health platform waar je objectieve informatie vindt over psychose. Symptomen, oorzaken, behandelingen, herstelmogelijkheden worden uitgebreid toegelicht. Het biedt de cliënt een leidraad in het kluwen van informatie en leidt hem op een zo efficiënt mogelijke manier naar hulp. Zowel professionals als (familie)ervaringsdeskundigen werkten mee aan het oprichten van dit platform. Je vindt er onder andere filmpjes van Dirk De Wachter, Stijn Vanheule, Evi Hanssen, Jim van Os en vele anderen. Er is ook een multidisciplinair team van experts die je steeds kan mailen. Ook een advocaat maakt hier deel vanuit om cliënten objectief te informeren over patiëntenrechten en info rond gedwongen opname. Wekelijks verschijnt er een blog. Iedereen staat vrij om iets bij te dragen. De Nederlandse tegenhanger Psychosenet.nl krijgt nu maandelijks ongeveer 65.000 bezoekers met een 30 tal emailvragen per week. Met het Belgische zusje, ook mogelijk gemaakt door Stichting Psychosenet en gefinancierd door de Cortina-group, hopen wij een sterk online tool te ontwikkelen dat mensen snel en correct kan informeren en helpen.

13u15 - 14u15 - mededeling
Burn-out: oorzaak, gevolg, stappenplan naar herstel
Sabrina Heymans, burn-out coach en relaxatietherapeut

In de ratrace van vandaag hoor je steeds vaker mensen klagen over stress en burn-out. Wie lange tijd afwezig is van zijn werk wegens een burn-out, krijgt vaak het oordeel over zich heen dat hij een profiteur is. Mensen begrijpen niet altijd goed dat iemand er aan de buitenkant goed kan uitzien en binnenin (fysiek, mentaal of emotioneel) pijn kan lijden. Ik heb het ooit zelf ook ondervonden. Iemand zei me ooit letterlijk (na slechts een maand ziek thuis te zijn met en burn-out) dat ik lang genoeg geprofiteerd had en dat ik nu wel terug aan de slag zou kunnen. Het ergste was dat ik het nog ging geloven ook, ik begon me een profiteur van de maatschappij te voelen en ging in eerste instantie achteruit in plaats van vooruit. Graag zou ik deze mythe de wereld uit helpen door mensen een realistisch beeld te geven van de begrippen burn-out en bore-out. Ik geef daarbij een kijk op de oorzaken en gevolgen ervan en kijk met jou vooruit op hoe je kan herstellen.

13u15 - 14u15 - mededeling
De kracht van de kwetsbaarheid
Mara Reynders, ervaringsprofessional

Als ervaringsprofessionals zetten Els Verheyen en Mara Reynders hun eigen ervaringen en kwetsbaarheden in binnen de begeleiding van personen met eetstoornissen en hun naasten. In deze workshop geven we enerzijds uitleg over hoe we onze eigen ervaring inzetten. Anderzijds gaan we in dialoog over hoe als hulpverlener persoonlijke ervaringen in te zetten en wat cliënten hiervan verwachten. Het is juist vanuit het 'mens zijn' dat authentiek contact en herstel mogelijk gemaakt wordt.

14u25 - 15u25 - workshop
Samen ervaring, kracht en hoop delen
Rob Siemerinck, ervaringswerker

Herstellen doe je zelf, maar niet alleen. Wél door samen te werken, verbinding te maken en zo de draad van het leven weer op te nemen. Samen werken aan herstel is een groeiproces voor alle betrokken partijen: cliënten, hun omgeving, klassiek geschoolde hulpverleners, ervaringsdeskundigen, opgeleide ervaringswerkers,…
Verbinding is de essentiële succesfactor bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid binnen een professionele context.
Maar wat betekent dit in de praktijk, wie maakt deze verbinding en welke bouwstenen zijn essentieel?
Moeten alle inspanningen vanuit de ervaringswerker komen? Of is dit een en/en verhaal? Een verhaal van samenwerken en verbinding vanuit ‘gelijkwaardigheid’?
Cursisten van de HBO5-opleiding aan CVO SSH willen -vanuit hun ervaringen en inzichten - de deelnemers prikkelen om hierover mee na te denken.
Doelgroep: hulpverlener, beleidsmedewerker, vrijwillige ervaringsdeskundige, betaalde ervaringswerker, cliënt op zoek naar hoe en welke ervaringswerker kan ondersteunen in het herstel. Concept: Korte uitleg over ervaringsdeskundigheid en -werk. Ervaringsgerichte oefening: hoe kunnen alle betrokken partijen verbinding maken?