Antiekzolder

Woensdag 6 december 2017
11u15 - 12u15 - mededeling

De weg naar herstel, getuigenis / workshops / kunst
Hilde Moreel, vrijwilliger Artevelde Hogeschool Ergotherapie

Ik geef getuigenissen met een kleine tentoonstelling van eigen collages en eigen kunst. Ik geef workshops, collage maken vanuit buikgevoel en ik maak kunst. Ik werk vanuit Arteveldehs maar werk zelfstandig voor allerlei organisaties die iets met GGZ te maken hebben. zie 3 scholen, similes, teleonthaal, PC Caritas, beroepsvereniging ergotherapie.... Ik doe dit omdat ik een erg traumatiserende jeugd had en ik daar iets wil mee doen. Danig dat wat vroeger gebeurde niet voor niks geweest is.

11u15 - 12u15 - mededeling
Het Verloren Bos - PDF
Tom Van den Abeele, ervaringswerker
http://intranet.kamillus.fracarita.org/documents/herstelverhaal_tom.pdf

11u15 - 12u15 - mededeling
Verschillende manieren van herstel
Guy Van der Borght, opvoeder

Op een periode van twee jaar twee psychoses gehad. (in mijn jeugd nog 5 psychoses gehad). De herstelperiode was telkens verschillend. Na de eerste periode vrij snel gaan werken, gevoelens rond psychiatrie en psychose proberen te kanaliseren via volgende website (www.ervaringspsychose.be). Na de laatste psychose vijf maanden thuis geweest, proberen om samen met een psycholoog stap per stap te zetten. Tijdens deze periode voldoende rust ingebouwd en de lat niet te hoog gelegd. Zoals je ziet is het herstel telkens op een verschillende manier begonnen.
Dit zou ik als start willen nemen voor de workshop. Daarna zou ik de groepsleden willen vragen om een drietal woorden, gevoelens op te schrijven, die zij linken aan hun herstel. Daarna proberen de begrippen te plaatsen op een lijn (die start vlak na de opname en gaat tot het moment, dat je het gevoelen hebt je leven terug in de hand te hebben.) Tot slot zou ik samen met de groep willen komen tot een overzicht van factoren, die bepalend zijn bij herstel.

13u15 - 14u15 - discussie
De HerstelAcademie zoekt co-creatoren
Toon Derison, stafmedewerker
Lindsay Hacke, ervaringswerker

Een HerstelAcademie biedt een open cursusaanbod over diverse thema's die psychisch herstel kunnen bevorderen. Ervaringskennis aangevuld met professionele kennis vormen in dit educatief model de motor van de HerstelAcademie.
Aan een HerstelAcademie worden alle cursussen samen gemaakt (co-production) en samen gegeven (co-delivery) en in de cursussen ligt de focus op samen leren (co-receive). De rol van ‘patiënt in behandeling’ verandert in dit model, zo sterk als mogelijk, naar de rol van ‘student die eigen keuzes maakt’.
De cursussen worden vanuit een regionaal georganiseerd aanbod aangeboden (niet vanuit een organisatie). HerstelAcademies zijn permanent op zoek naar studenten & Co-creatoren, dit zijn mensen en partners met goesting om de academie mee vorm te geven.
Met de verschillende HerstelAcademies in Vlaanderen vertellen we wat we doen, en horen we graag van de deelnemers hoe zij eventueel een betekenisvolle rol kunnen opnemen bij een HerstelAcademie.
Meer info over HerstelAcademies en hun aanbod vind je op www.HerstelAcademie.be

14u25 - 15u25 - mededeling
Voorstelling De Malloot
Mattias Nolmans, initiatiefnemer

De Malloot is ontstaan uit mijn creatief werk ten voordele van het sensibiliseringsproject 'ik trap gewoon door' georganiseerd door TeGek en conceptueel kunstenaar Sven Unik-ID. Hierop volgend startte ik het initiatief 'De Malloot' als zijnde een onderneming door mijn vrouw en ikzelf. De onderneming maakt pralines met als sociaal doel: het opnemen van een voorbeeldfunctie in de maatschappij als twee mensen met een psychische kwetsbaarheid die willen aantonen dat het mogelijk is om te werken met die gevoeligheid en toch ook iets te kunnen betekenen voor de maatschappij. Zo hopen we ons kenbaar te maken. We willen niet alleen pralines maken als hobby maar het ook laten groeien als een deel van een job om zo ook aan te tonen dat kwetsbare mensen wel degelijk kunnen werken; iets wat tot op heden niet voldoende benadrukt wordt. Voor de hersteldagen willen we graag ons verhaal brengen en het project toelichten, gevolgd door een open vragen ronde en indien mogelijk met proeverij van de praline. De onderneming De Malloot wordt opgevolgd door GTB (gespecialiseerde traject begeleiding voor mensen met een handicap) en Maakwerkvanjezaak die een begeleidende en ondersteunende functie hebben.

14u25 - 15u25 - mededeling
A lot of lotgenotencontact
Thomas Roose, coördinator basiswerking

Graag had ik het gehad over de groei van ons lotgenotencontact, de verschillende processen bij deelnemers en begeleiders, het innovatieve aspect ervan en onze toekomstvisie.
Ik zou dus graag
* de situatie schetsen van het lotgenotencontact zoals het nu is en zoals het misschien zal evolueren
* ik zou het willen hebben over begrip, vertrouwen geven en de functie van rolmodellen
* ik zou het willen hebben over drempels

14u25 - 15u25 - mededeling
Voorstelling LEF
Miet Smeets, procesbegeleider LEF
Voorstelling van het Limburgs Ervaringsdeskundigen Forum. Wie zijn wij? Waar staan we voor? Wat doen we?