Mokabon

Woensdag 6 december 2017
11u15 - 12u15 - film
Ik droom, dus ik ben
Bart Dams, hoofdverantwoordelijke

Deze docufilm is ontstaan vanuit de samenwerking van de projecten PVT van de provincie Antwerpen. Het doel van de film is om de beeldvorming te verbeteren en het stigma te verminderen. Bewoners getuigen over hun dromen en talenten.
Na de film die een half uur duurt voorzien we een gesprek.

13u15 - 14u15 - creatieve workshop
Kruip in je lijf
Barbara Gatz, massagetherapeut en relaxatiecoach, kwetsbaar wezen ;-)

Onder ons hoofd hangt, zit of staat de rest van ons lichaam. Van ons hoofd en alle gedachten die er doorheenrazen zijn we ons vaak zeer bewust. Zijn we dat ook van ons lijf? En van wat het ons allemaal te vertellen heeft?
Om dat te onderzoeken moet je echt in je lijf kruipen. Door de tijd en ruimte te
nemen om naar binnen te gaan, maak je contact met alles wat er in je leeft.
Denk maar aan de spanningen in je schouders als je voor belangrijke uitdaging staat. Maar je kan ook zachtheid voelen, ruimte om in te ademen en je spanningen loslaten.
Deze workshop brengt je in beweging en maakt je bewust van wat er in je
lijf gebeurt. Je maakt contact met de verscheidene fysieke sensaties die je tegenkomt. Wat voelt warm en wat stram, waar is het koud of waar voelt het open? En hoe gaan je daar mee om?
Bewegen mag je in dit kader gerust ruim interpreteren: we gaan liggen, masseren, staan, wandelen, zitten, schudden en wiebelen. In verbinding met onszelf en met de anderen, reizen we door dat fameuze lichaam en doen we het de eer aan die het verdient. Kom onbevangen en met een open geest mee BEWEGEN, VOELEN en ERVAREN wat er is. Want zo eenvoudig kan het zijn. Wees welkom in je lijf!

14u25 - 15u25 - mededeling
‘Life in Recovery’: onderzoek naar de hersteltrajecten van mensen met een verslaving - PDF
Lore Bellaert, doctoraatsstudent UGent

Waar er traditioneel gezien veel focus was op symptoombestrijding, zien we steeds meer een verschuiving naar herstelondersteunend werken binnen de verslavingszorg. Daarbij vat men herstel op als een persoonlijk groeiproces naar een betekenisvol leven. In het Verenigd Koninkrijk vindt deze verschuiving al een tijd plaats. In Nederland en België is dit een meer actuele ontwikkeling. We stellen echter vast dat de theorievorming over herstel nog in volle ontwikkeling is. De Universiteit Gent en de Hogeschool Gent werken daarom mee aan een Europees onderzoeksproject om de trajecten van mensen in herstel van een drugsverslaving in kaart te brengen, en te onderzoeken welke factoren bijdragen (of belemmeren) aan herstel. Een eerste stap van dit onderzoek bestaat uit het in kaart brengen van herstel via een online survey, namelijk de ‘Life in Recovery’ survey. Deze survey werd reeds in het Verenigd Koninkrijk uitgevoerd waarbij de resultaten tot nieuwe inzichten leidden. Door deze survey ook in België af te nemen, kan het concept herstel verder verdiept worden en kunnen handvaten aangereikt worden om herstelondersteunende zorg in praktijk en beleid mee vorm te geven.

14u25 - 15u25 - mededeling
Stop it Now! Vlaanderen, voor mensen met pedofiele gevoelens en hun naasten

Minne De Boeck, criminologe UFC

Hoe kan de sociale omgeving zijn bezorgdheden over de pedofiele gevoelens of het pedoseksueel gedrag van een naaste bespreekbaar maken? Ondersteuning, ook door en voor naasten, is de sleutel naar het voorkomen van (nieuw) misbruik.