Brugzaal

Woensdag 6 december 2017
11u15 - 12u15 - discussie

Ervaringsdeskundige en professionele hulpverlener: gedeelde verantwoordelijkheid voor kwaliteitsvolle zorg? - PDF
Jessica De Maeyer, docent

Het inzetten van ervaringswerkers raakt alsmaar meer ingeburgerd in de hulpverlening, mee vorm gegeven vanuit een streven naar gelijkwaardig partnerschap tussen cliënten en professionals. Onder het motto ‘Nothing about us, without us’ wordt gestreefd naar medezeggenschap in het hulpverleningsproces, waarbij (ex)cliënten gezien worden als actieve actoren en niet als passieve ontvangers van zorg. Niettegenstaande de positieve waardering die op papier en in theorie wordt gehecht aan het inzetten van ervaringswerkers, blijkt het in de praktijk niet altijd evident ervaringsdeskundigheid en ervaringskennis een échte plaats te geven in de hulpverlening. Vanuit de vaststelling dat professionele kennis meestal meer wordt gewaardeerd dan ervaringskennis lijkt een gedeeld eigenaarschap tussen ervaringswerkers en professionals nog veraf. In deze discussie gaan we in op het vraagstuk van gedeelde verantwoordelijkheid tussen ervaringswerkers en professionele hulpverleners als voorwaarde voor kwalitatieve zorg-, hulp- en dienstverlening.

11u15 - 12u15 - discussie
Het tandemproject: Samen op pad en in tandem op weg naar herstel.
Bart Debyser & Kathleen Decaluwe, wetenschappelijk medewerker / ervaringswerker

Als je er alleen voor staat, dan word je op veel vlakken uitgedaagd in het leven. Dit is zeker zo wanneer je daarnaast ook een psychische kwetsbaarheid met je meedraagt en je tijdelijk (noodgedwongen) diende opgenomen te worden. Met het tandemproject willen we mensen ondersteunen die zich in zo'n situatie bevinden. Niet door adviezen of raad te geven, wel door letterlijk op stap te gaan en 'contact' aan te bieden aan de persoon die op de tandemwerking beroep doet. Ons project is uniek omdat wij als niet-professionals mensen ondersteunen in een kritische fase van hun herstel, namelijk de overgang van ziekenhuis naar het heropbouwen van een 'thuis' toe. Het project ervaren we tot nog toe als bijzonder leerzaam voor alle betrokkenen. We delen dan ook graag onze ervaringen op de hersteldagen. We hopen dat het jullie kan inspireren en misschien 'op stap' kan helpen in jouw activiteiten, bezigheden, ongeacht wat je rol of functie is.

13u15 - 14u15 - creatieve workshop
Kronkelprijs, poëziewedstrijd UilenSpiegel
Jan Delvaux, bestuurslid

Kunst, waaronder dus ook poëzie, verbindt de toeschouwer/luisteraar met de wereld van de kunstenaar. Poëzie biedt kansen om het onbespreekbare bespreekbaar te maken en het te verbinden met het innerlijk van de lezer/luisteraar. Uilenspiegel, vereniging voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, richt voor de elfde keer de poëziewedstrijd Kronkelprijs in. Laat je op zes december verrassen of ontroeren door de tien laureaten. Ze gunnen jou een blik op hun ‘Zijn’. Het geheel wordt muzikaal opgesmukt door de Voortmannen, het muziekensemble van Villa Voortman.
www.uilenspiegel.net

14u25 - 15u25 - mededelingen
Schommelingen van vader op zoon
Joris De Keukelaere, ouder

Een waar gebeurd verhaal zonder einde, dat vertelt wordt van vader op zoon, over vallen en opstaan, een schommelend bestaan, over 'moeten' loslaten, om nog steeds verbonden te 'mogen' blijven. Geen duw- en trekwerk meer zoals die schommel van weleer, maar samen onderweg. We laten vele jaren achter ons, en kijken bewust niet meer achterom, maar nu wel door een andere bril. We gaan door, met vallen en opstaan. We geven elkaar heel veel ruimte, en schommelen op zekere afstand naast elkaar, en zo komen we kennelijk veel dichter bij elkaar, en dat voelt toch wel goed en beter dan ooit tevoren.

Jij bent een kei. Een krachtig mantra voor meer begrip en verbondenheid
Hilde Vanderlinden, participatiemedewerker

Meer dan een kwart van alle mensen wordt geconfronteerd met een of andere vorm van psychische kwetsbaarheid. Ook de partner, ouders, kinderen, en ruimere vrienden- en familiekring delen mee in de zorgen. We zijn allemaal betrokken partij.
We hebben er dus allemaal belang bij om één vaardigheid sterk te ontwikkelen. En dat is het vermogen om te observeren hoe het echt gaat met de mensen rondom ons, om echt te luisteren naar hun verhaal. Zonder meteen klaar te staan met een eigen oordeel of advies.
Laat ons met z’n allen actief oefenen in ondersteunend luisteren en er zijn voor mekaar, zonder vooroordelen.
We gaan samen aan de slag met 'het keiplan' en onze steunsteentjes en nemen de positieve ervaringen mee naar onze eigen leef- en werkomgeving.