Theaterzaal

Woensdag 6 december 2017
09u45 - 10u45 - lezing

Herstel als existentiële en relationele uitdaging
Stijn Vanheule, prof. dr., Vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie, Faculteit Psychologie & Pedagogische Wetenschappen, Universiteit Gent

Het begrip ‘herstel’ wordt door velen gebruikt, en precies daarom moeten we helder beschrijven wat we er mee bedoelen. Psychoanalyticus Stijn Vanheule benadert herstel als een existentiële uitdaging én als een proces in verhouding met de ander. Mensen herstellen wanneer ze in hun leven niet langer weggevaagd worden door de uitdagingen die hen beroeren. Daarnaast is het ook een relationeel proces, waarbinnen de band met de ander wordt hersteld. Psychische problemen gaan gepaard met een grote eenzaamheid. Herstel treedt op wanneer die eenzaamheid wordt doorbroken, en gelijkwaardige ontmoetingen met anderen opnieuw op de voorgrond staan.

11u25 - 12u15 - panelgesprek
Hoe organiseren we verbindende zorg?
Panelleden: Ann Van Duyssche, beleidspsychiater, De Sleutel, Dag Van Wetter,  Sint-Amandus, Beernem, André Decraene, Similes, Jan Delvaux, Uilenspiegel
Moderator: Kirsten Catthoor, voorzitter sectie Langdurige zorg en rehabilitatie, Vlaamse Vereniging Psychiatrie

13u25 - 14u15 - voorstelling
Als de leeuw in de kooi
Sven Unik-id & Rick de Leeuw

De voorstelling gaat over hoe ingewikkeld de samenleving is. Rick de Leeuw en Sven unik-id tasten de grenzen ervan af. Waar bevind jij je? In of out of the box?

14u35 - 15u25 - lezing
Veerkracht: het ontwikkelen van authenticiteit
Herlinde Wynants

Herlinde Wynants is 30 jaar arts. Door de ervaring met patiënten met C.V.S., fibromyalgie, spasmofilie en burn-out, groeide een interesse in veerkracht. Dit is het vermogen van mensen tot zelfherstel.
Ze is ook hersteldeskundige. Na een periode van ernstig ziek zijn met een psychotisch toestandsbeeld ging ze op zoek naar meer gezondheid voor zichzelf, voor haar omgeving en voor haar patiënten.
Tijdens haar opname in het psychiatrisch ziekenhuis kreeg ze een helpend beeld aangereikt door haar psychotherapeut: mensen die herstellen ontwikkelen meer authenticiteit.
Tijdens de lezing gaat ze in op hoe vanuit vernieuwende inzichten aan authenticiteit gestalte kan worden gegeven.


16u15 - 17u00 - lezing
Belang van de familie bij psychische kwetsbaarheid
Willy Vandamme, voorzitter Re-Member

Onze dochter Lieve trad drie jaar geleden uit het leven. In februari 2014 werd Re-Member opgericht. Het initiatief werd opgestart door mensen die allen zelf geraakt werden door de psychische kwetsbaarheid van een familielid. Voor hen organiseren wij nu openhartcirkels. Wij gaan op zoek naar een meer liefdevolle en verbindende ondersteuning voor jongeren, jongvolwassenen en hun familie. In een openhart cirkel wordt de familie en allen die geraakt worden door het gebeuren betrokken. Iedereen krijgt het woord en wordt beluisterd op een gelijkwaardige manier in de zoektocht naar een antwoord. We doen dit samen met Wingerdbloei Antwerpen, Emmaüs Mechelen, De Wissel Leuven, Vzw Oranjehuis Gent.