De Krook

Dinsdag 5 december 2017
11u15 - 12u15 - workshop
Verbindend communiceren - GEANNULEERD
Sabine Vandingenen, trainer en coach in verbindende communicatie

Een workshop waar men op een interactieve manier kennis maakt met 4 bouwstenen en 3 keuzes (zelfempathie, empathisch luisteren en eerlijk spreken) om verbindend te leren spreken met en luisteren naar jezelf en anderen, om zodoende op elk moment bewuste keuzes te kunnen maken, verbonden met wat voor jou belangrijk is. Hierbij deel ik - zelf herstellende van chronische vermoeidheid - vanuit mijn eigen ervaringen wat dit gedachtegoed betekent voor mijn herstelproces en hoe het de kwaliteit van mijn relaties met mezelf en anderen heeft verdiept.

13u15 - 14u15 - workshop
Ervaringsdeskundige hulpverlener - hulpverlenende ervaringsdeskundige. Schuilt er een ervaringsdeskundige in elke hulpverlener? - PDF
Ann Dierick, ervaringsdeskundige

Deze workshop wil een gesprek op gang brengen over hoe de ervaringsdeskundige en de hulpverlener zich tot elkaar verhouden, over hoe we de brug kunnen slaan tussen de ervaringsdeskundige en de hulpverlener.
Aan de hand van een aantal clichés en enkele casussen over de ervaringsdeskundige en de hulpverlener komen we tot een vraagstelling over deze thematiek en verwoorden we onze bevindingen.
Clichés
Bv. ‘De ervaringsdeskundige heeft het ook allemaal meegemaakt’
Over de hulpverlener: ‘jij hebt een goed leven’
‘De ervaringsdeskundige is kwetsbaar’
‘De hulpverlener moet alles kunnen oplossen’
Mogelijke vragen
- De ervaringsdeskundige is open over zijn gevoelens en privéleven. Hoe kan de hulpverlener hiervan leren?
- Iedereen heeft iets meegemaakt. Hoe kan de hulpverlener zijn ervaringen inzetten in de hulpverlening?
- Is er een diepere verbinding mogelijk tussen de hulpverlener en de ervaringsdeskundige? Moeten hun functies zo gescheiden zijn?
Max. 25 deelnemers

14u25 - 15u25 - discussie
Het beweegt in Poco Loco
Ruth Van Snick, coördinator
Ludieke en informele voorstelling van Poco Loco, om de sfeer en activiteiten toe te lichten, naast een zeer bondige uitleg over onze werking.