Antiekzolder

Dinsdag 5 december 2017
11u15 - 12u15 - mededelingen
Gedeelde besluitvorming: Een fundament in herstel?! - PDF
Kelly Hoebeke & Inge Maes, afdelingspsycholoog / ervaringswerker

De aandacht voor gedeelde besluitvorming neemt toe. Tijdens deze workshop gaan we in op wat gedeelde besluitvorming betekent, leggen we de link met patiëntenparticipatie en streven we naar verduidelijking aan de hand van praktijkvoorbeelden en een groepsdiscussie. Zo nemen we je mee op het pad dat wij samen bewandelden richting 'patiënt neemt deel aan zijn teamvergadering'. We leggen ook de verbinding tussen gedeelde besluitvorming en een signaleringsplan. Ook in crisis is gedeelde besluitvorming mogelijk! Samen reflecteren we over vragen zoals 'wat zijn voorwaarden en hinderpalen voor gedeelde besluitvorming?, 'draagt de patiënt voortaan zelf alle verantwoordelijkheid in zijn behandeling? ' en ' welke uitkomsten mogen we verwachten? '

Sabayon - "via een gedeeld persoonlijk plan naar een concreet zorgpad voor veranderingsresistente probleemdrinkers?" - PDF
Arne Verstuyf, maatschappelijk werker CGG Eclips / projectmedewerker

"Sabayon"Het innovatief project "Sabayon" kadert binnen een oproep van de V.A.D. voor pilootprojecten rond “Een geïntegreerde aanpak voor veranderingsresistente probleemdrinkers”. Het projectdoel is om zorgcontinuïteit en zorgkwaliteit te bieden door een betere afstemming van het huidige Gentse aanbod in de verslavings- en welzijnszorg en om zo uiteindelijk tot een, met de cliënt gedeeld, persoonlijk plan te komen.De huidige projectpartners erkennen de noodzaak om voor deze doelgroep te werken vanuit specifieke assumpties op bejegening, eerder dan voor hen “meer van hetzelfde” te bieden (cfr. meer en intensievere veranderingsgerichte interventies). Dit wil niet zeggen dat we dan maar "alles zijn gang moeten laten gaan" of dat de verslavingszorg/hulpverlening overbodig zou zijn, maar eerder dat we meer aandacht willen bieden voor aanwezige krachten/talenten van de cliënt in kader van het herstelproces (niet louter focus op alcoholproblematiek, maar ook op andere levensdomeinen). Daarnaast is het de bedoeling om onder de projectpartners een gedeelde visie te creëren op vlak van verhogen levenskwaliteit, aanklampende zorg, herstelgericht werken en gecontroleerd drinken/harm reduction.

13u15 - 14u15 - workshop
Ver-binden in zelfzorggroepen
Erik Van der Eycken, bestuurslid Ups & Downs vzw

Ups & Downs vzw, vereniging voor mensen met een bipolaire stoornis of chronische depressie en hun naaste omgeving heeft al meer dan 20 jaren ervaring met de organisatie van zelfzorg in regionale groepen. Tijdens maandelijkse bijeenkomsten zorgen de gesprekken en de activiteiten voor verbinding tussen de aanwezigen. Het gaat dan over ondersteuning, begrip, respect, (h)erkenning voor en naar elkaar. Eigen ervaringen worden in een vertrouwelijke en respectvolle sfeer met elkaar gedeeld. Dit bondgenootschap maakt voor velen een groot deel uit van hun herstelprocesl en welslagen in het vinden van stabiliteit en geschikte zelfzorg bij het leven met een psychische kwetsbaarheid.Tijdens de workshop/discussie wordt er nader toegelicht hoe dergelijke bijeenkomsten verlopen en kan er actief deelgenomen worden aan een dergelijk gesprek. Geen monologe uiteenzetting maar wel een groepsgesprek waarin o.a. tal van voorbeelden worden besproken m.b.t. de communicatie, informatieverstrekking maar vooral verbinding tussen ervaringsdeskundigen/bondgenoten.

14u25 - 15u25 - mededelingen
Geflipt - GEANNULEERD
Thomas Alberico, ervaringswerker

Voorstelling van mijn boek over mijn bipolaire stoornis. Hierin bespreek ik hoe het is om met een psychische kwetsbaarheid te leven. Het boek wordt voorgesteld op de boekenbeurs begin november. Daarnaast zou ik dan ook het belang van schrijven in het herstelproces bespreken. Ik geef rond het leven met een psychische kwetsbaarheid en het belang van schrijven ook al een tijdje lezingen en vormingen. Ik ben sinds begin dit jaar actief als ervaringswerker bij o.a. Te Gek, en bij verschillende scholen en CGG's.

Hoe schrijf ik het verhaal van mijn leven?
Ann Driessen, auteur

Samen met en voor psychisch zieke mensen schreef ik twee boeken: 'Oorlog in mijn hoofd' (Kramat, 2012) met een psychiatrische patiënte, en 'Gevangen geboren' (Kramat, 2018) met een geïnterneerde die al acht jaar in de gevangenis zit. Beiden vrouwen geven een eerlijk en openhartig beeld van hun leven thuis, in instellingen, in ziekenhuizen en in gevangenissen. Kindermishandeling aanrandingen, verkrachtingen, automutilatie, agressie, dwanghandelingen, obsessies en zelfmoordpogingen tekenen hen. Samen schreven we hun levensverhaal. Dat was hun wens. Dat was mijn opdracht.
Wie ziek is, veel meemaakte, een moeilijke jeugd had, tegenslagen kende of leeft met iemand met deze ervaringen, voelt soms de behoefte om zijn of haar verhaal te vertellen, of een deel ervan. Hoe begin je eraan? Kan of wil iemand je daarbij helpen? Wat zijn je kapstokken? Hoe verloopt het schrijfproces? Wat wil je vertellen en wat niet? En wat heb je daar nu aan?
Daarover gaat deze presentatie.

Mijn herstelverhaal: 'De trauma's en de triggers voorbij...'
Marianne Pillen

Is het mogelijk dat psychose uitgelokt wordt door onderliggende trauma's?', vroeg ik voorjaar 2015 aan mijn psychiater. De enige repliek die ik hierop kreeg, was 'ja'. Ik herinnerde me hoe C., een therapeute, me twee jaar eerder met 2 sessies vooruit geholpen had. Dus stelde ik haar de vraag om samen met mij op zoek te gaan naar de trauma's en triggers die bij mij een psychose kunnen uitlokken. Tot mijn verbazing hadden we op 3 sessies fantastisch resultaat.
Sindsdien maakte ik geen psychose meer door ! Nu ben ik al meer dan halfweg aan de afbouw van psychofarmaca. Preventief zie ik mijn therapeute nu om de 14 dagen. De trauma's die een impact hebben op mijn lichaam (zie 'The body keeps the score' van Bessel van der Kolk) worden stilaan geheeld.