Mokabon

Dinsdag 5 december 2017
11u15 - 12u15 - workshop
Beweeg met dat lijf
Arend-Johan Praats, workshopgever

"Beweeg met dat lYf !!" is een gevarieerd en verbindend groepsgebeuren waarin we samen en in contact op een spannende en ontspannende manier op onderzoek gaan naar de bewegingsmogelijkheden en -kwaliteiten van ons fysieke, psychische en emotionele lijf. Een leuke manier om even een break te nemen en jezelf alle aandacht te schenken om op te laden. Groeien in lichaams- en ander bewustzijn, genieten van de lust van het bewegen, spelen, zingen, lachen, voelen, verstillen en uitbreken .... ONTDEKKEN van wat er al zo lang is, en het geboorterecht geven. En dat door middel van verschillende "technieken": elementen van Authentic Movement, van Contact Improvisatie, van vrije expressie, Primitieve Expressie, Emotioneel Lichaamswerk, Bioenergetica, meditatie, massage, stem, muziek, relaxatie, mindfullness, spelvormen uit o.a. improtheater e.a. ...
Voor iedereen die graag beweegt, meer wil bewegen of zijn weerstand er tegen wil onderzoeken. Voor iedereen die zijn lichaam wil bewonen, aandacht geven, ontdekken, liefhebben .... Het is geen danscursus ook al dansen we vaak en veel! Je hoeft nergens een "niveau" in te hebben.
https://www.facebook.com/events/1488599214511195/

13u15 - 14u15 - creatieve workshop

Aanraking is de eerste taal die we kennen, ook bij herstel
Peter Versluis, algemeen coördinator

Tijdens de workshop(s) laten we je kennis maken met een aantal veilige, en eenvoudig aan te leren technieken uit de massage en acupressuur. Deze technieken laten jou (en/of de mantelzorgers om je heen) tot rust komen, verlichten van fysieke of psychische pijn, en verbeteren het algemeen welzijn zodat je samen sterker staat in het herstelproces.

14u25 - 15u25 - mededeling
De sportclub, een plek tot verbinding - PDF
David Bruyninckx, psychomotorisch therapeut - projectverantwoordelijke Geestig gezond sporten

Sport is emotie! Sporten is ontspannen, plezier maken, sporten is winnen en verliezen maar meer nog is sport meeleven en beleven. Tijdens het sporten lopen de emoties wel eens hoog op maar sporten is nog zoveel meer. Het is een manier om aansluiting te vinden, een kans om ergens in uit te blinken, om te werken aan een algemeen welzijn. Het is een reden om buiten te komen ook al voel je je mentaal niet goed. Het is een laagdrempelig platform om te oefenen in sociale relaties.
Maar veel sporters met psychische kwetsbaarheden blijven thuis. De barrières die ze ondervinden zijn groot, ze zijn bang bekeken en niet aanvaard te worden. Het idee alleen naar een sportclub te moeten stappen lijkt onoverkoombaar. Toch kan het ook op een andere manier. Met het charter ‘Ook wij sporten geestig gezond’ willen we de sportwereld en de bredere maatschappij sensibiliseren en oproepen tot actie! Ook psychisch kwetsbaren hebben het recht deel te nemen aan het reguliere sportaanbod.
De sportclub moet een plek zijn met mogelijkheden tot verbinding, contacten te leggen en een plek waar men zich opgenomen voelt in een groter geheel.

14u25 - 15u25 - mededeling
Het dagcentrum De Steiger/De Weverij verankert in de buurt.

Gert De Leener, psycholoog dagcentrum PCGS/ stafmedewerker klinisch therapeutische zorg

Relaas van een voort-durende ontwikkeling, zichzelf bevragend met perspectief op de toekomst.
Vertrekkende vanuit de geschiedenis van het dagcentrum De Steiger/De Weverij, stellen we ons een aantal vragen die onze weg mee hebben bepaald. Van invloed zijn maatschappelijke ontwikkelingen die ons gedwongen hebben andere paden te betreden, doch evenzeer het intern proces waar we als team op zoek gaan naar een eigen identiteit.
De Steiger wordt gevraagd zich niet langer als vervolgafdeling voor 'langstdurende trajecten’ te profileren, doch een nazorgtraject te ontwikkelen voor patiënten van zowel opname-als behandelafdelingen. De vermaatschappelijking van de zorg trekt zich op gang met art. 107. De aanwezigheid van mobiele teams die continue thuisbegeleiding bieden heeft zijn repercussies. De fusie tussen PC SJDD en PC Sleidinge, brengt een verhuis van het dagcentrum van Sleidinge naar Gent. De golf van ‘herstel’ en ‘kwartiermaken’ die ons overspoelt, doet ons weer naar buiten kijken.
Een verandering, vanuit verankering, kan zich slechts doorzetten, door het telkens opnieuw in vraag stellen. Onszelf als persoon in relatie tot ons werk, in relatie tot onze cliënten die ons opzoeken, in relatie tot een veranderende maatschappij.

14u25 - 15u25 - mededeling
Verbindingen visueel maken
Margot Garré, therapeutisch verantwoordelijke/psycholoog

Binnen het nazorgtraject in Puntkomma (= een huis buiten de campus) laten we een behandelingsgeschiedenis achter ons, en kiezen we ervoor om samen verder op weg te gaan. Het creëren van verbinding met een context en mensen buiten de behandelsetting is één van de doelstellingen. Verbinding maken is tegelijkertijd een middel, een voorwaarde en een signaal van/tot herstel. We creëren eerst veiligheid en verbinding binnen een setting die niet meer samenvalt met een ziekenhuis. Mensen kunnen nieuwe rollen opnemen. We herstellen.
Om de brug te slaan naar de maatschappij is er echter meer nodig. Aan de hand van een geografische kaart, zelfgemaakt bord en visuele technieken die in groep werden uitgedacht maken we onze verbindingen zichtbaar. Eerst als groep, dan individueel. Het werkt inspirerend, hoopgevend en verstevigend. Het maakt doelstellingen concreet.