Theaterzaal

Dinsdag 5 december 2017

09u45 - 10u45 - lezing

Herstel als existentiële en relationele uitdaging
Stijn Vanheule, prof. dr., Vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie, Faculteit Psychologie & Pedagogische Wetenschappen, Universiteit Gent

Het begrip ‘herstel’ wordt door velen gebruikt, en precies daarom moeten we helder beschrijven wat we er mee bedoelen. Psychoanalyticus Stijn Vanheule benadert herstel als een existentiële uitdaging én als een proces in verhouding met de ander. Mensen herstellen wanneer ze in hun leven niet langer weggevaagd worden door de uitdagingen die hen beroeren. Daarnaast is het ook een relationeel proces, waarbinnen de band met de ander wordt hersteld. Psychische problemen gaan gepaard met een grote eenzaamheid. Herstel treedt op wanneer die eenzaamheid wordt doorbroken, en gelijkwaardige ontmoetingen met anderen opnieuw op de voorgrond staan.

11u25 - 12u15 - panelgesprek

Hoe organiseren we verbindende zorg?
Moderator: Kirsten Catthoor, voorzitter sectie Langdurige zorg en rehabilitatie, Vlaamse Vereniging Psychiatrie
Panelleden: Ann Van Duyse, beleidspsychiater, De Sleutel, Peter Rober, gezinstherapeut, KU Leuven, Sarah Van Laer, ervaringswerker, Marleen Van Staey, Similes

13u25 - 14u15 - voorstelling

Als de leeuw in de kooi
Sven Unik-id & Rick de Leeuw

De voorstelling gaat over hoe ingewikkeld de samenleving is.
Rick de Leeuw en Sven unik-id tasten de grenzen ervan af. Waar bevind jij je?
In of out of the box?

14u35 - 15u25 - lezing

Kwetsbaar ouderschap: herstel over de generaties heen
Greet en Soetkin Claes, moeder en dochter, resp. ervaringswerker en ouderondersteuner


Lezing waarin moeder en dochter een verhaal brengen over de impact van psychische kwetsbaarheid op het opvoeden van je kind en welke dingen je als kind tegenkomt als je opgroeit bij een ouder met een psychische kwetsbaarheid. We trekken dit open naar een verhaal dat het onze overstijgt en staan ook stil bij wat hulpverleners kunnen doen om ouders en kinderen meer te ondersteunen.

16u15 - 17u00 - lezing

Belang van de familie bij psychische kwetsbaarheid
Willy Vandamme, voorzitter Re-Member


Onze dochter Lieve trad drie jaar geleden uit het leven. In februari 2014 werd Re-Member opgericht. Het initiatief werd opgestart door mensen die allen zelf geraakt werden door de psychische kwetsbaarheid van een familielid. Voor hen organiseren wij nu openhartcirkels. Wij gaan op zoek naar een meer liefdevolle en verbindende ondersteuning voor jongeren, jongvolwassenen en hun familie. In een openhart- cirkel wordt de familie en allen die geraakt worden door het gebeuren betrokken. Iedereen krijgt het woord en wordt beluisterd op een gelijkwaardige manier in de zoektocht naar een antwoord. We doen dit samen met Wingerdbloei Antwerpen, Emmaüs Mechelen, De Wissel Leuven, Vzw Oranjehuis Gent.